U bent hier: Home › Stichting › Voordelen

Voordelen

De voordelen zijn voor een deel al genoemd onder het kopje doelstellingen van de Stichting. De Stichting pakt verder zaken op die voor alle (meerdere) deelnemers van belang zijn. Twee voorbeelden hiervan zijn het afsluiten van een Escrow regeling en het definiëren van een Service Level Agreement (SLA).

Escrow regeling

Als gebruiker van ITRIS ViewPoint vertrouwt u volledig op ITRIS voor aanpassingen en onderhoud. U moet er natuurlijk niet aan denken dat door onvoorziene omstandigheden de continuïteit van uw bedrijfsprocessen gevaar loopt.

Dat hoeft ook niet want de overeenkomst tussen de Stichting, ITRIS ViewPoint BV en Escrow Europe beschermt u hiertegen. ITRIS verplicht zich de broncode van de software ITRIS ViewPoint en de daarbij behorende technische documentatie ten gunste van haar gebruikers te deponeren. Bij onvoorziene omstandigheden kan de gebruiker met behulp van het materiaal uit het Escrow depot verder onderhoud (laten) plegen.

Escrow Europe zorgt ervoor dat het depot up-to-date blijft en voert jaarlijks een uitgebreide technische verificatie uit.

Deelnemers van de Stichting ViewPoint maken automatisch gebruik van het Escrow arrangement. Voor toetreding wordt eenmalig een bedrag in rekening gebracht. Daarna betaalt u een jaarlijkse bijdrage die gelijk met het lidmaatschap in rekening wordt gebracht.

Service Level Agreement (SLA)

De SLA is een belangrijk onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst tussen ITRIS ViewPoint en de afnemer. In de SLA staan afspraken tussen ITRIS ViewPoint en de gebruiker van services over de inhoud en de kwaliteit. Ook staan er afspraken in over hoe de service gemanaged wordt, wat de geldende randvoorwaarden zijn en hoe er wordt omgegaan met onregelmatigheden. De dienstverleningsovereenkomst bevat naast de SLA ook de meer juridische aspecten en prijsafspraken. Vaak wordt de totale dienstverleningsovereenkomst in de praktijk als SLA aangeduid.

De gebruiker kan in overleg met ITRIS een SLA afspreken en vastleggen (maatwerk). Dit is geen onlosmakelijk onderdeel van de deelname van de Stichting.


Ogenblik a.u.b. ...